Pambansang Buwan ng mga Guro

Announcement posted from : CNU PIO  facebook page