FREE Home kits from Vibal

Available na ang FREE omnibus edition ng Learn at Home kits para sa primary (Grades 1-3), intermediate (Grades 4-6) at secondary (Grades 7-10) levels sa http://vibalgroup.com/learnathome.

Nagtataglay ang mga kit na ito ng activity sheets, supplements at test booklets para sa Math, Science, English, Filipino at Araling Panlipunan. Meron ding Teach at Home guide para sa mga magulang at guro para sa primary level. Ilalabas ng Vibal hanggang Lunes ang Teach at Home guide para sa intermediate at secondary.

Naka-sequence ang mga nilalaman ng kit sa K-12 curriculum ng DepEd at sapat para sa sampung linggong pag-aaral (o isang quarter).

Maglulunsad sila ng training ukol sa paggamit ng Learn at Home para sa mga guro at magulang dito sa aming FB page sa darating na linggo. Salamat po.

Source : Vibal Group Facebook Page

Leave a Reply